Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Teknisk drift

Teknisk drift har ansvar for drift og vedlikehald av kommunale bygningar, vegar, vass- og avløpsanlegg, fellesområde og friområde.

Teknisk drift held til på Frøland, i lokale som kommunen leiger av BKK.

Nils Jonny Skar er leiar for teknisk drift.


Angelica Reistad er reinhaldsleiar. 

Med verknad frå 01.01.2020 vert teknisk drift ein del av eining for samfunnsutvikling

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 02.01.2020
  • Utskriftsvenleg versjon
Tenestetilbod Samnanger (1)
Tenesteeining/avdeling (1)
Kjerneside (1)
Vakttelefonar (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering