Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Betalingsterminar skatt for bedrifter/arbeidsgjevarar i Samnanger

Betalingsterminar for førehandsskatt, forskottstrekk, påleggstrekk m.m. for bedrifter/arbeidsgjevarar i Samnanger.

Bedrifter
Omfattar aksjeselskap og andre som er fritekne frå forskotsskatt og forskotstrekk.

SkatteartForfall

Førehandsskatt 1. termin

15. februar (i avrekningsåret)

Førehandsskatt 2. termin

15. april (i avrekningsåret)

Resterande skatt (under kr. 100 skal ikkje betalast)

3 veker etter utlegg

Tilleggsinnbetaling

31. mai (i avrekningsåret)Arbeidsgjevarar
Fristar og forfall du må forhalde deg til dersom du har tilsette.

SkatteartOppgåvefristForfall

Forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift  1. termin januar/februar

15. mars

15. mars

Forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift  2. termin mars/april

15. mai

15. mai

Forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift  3. termin mai/juni

15. juli

15. juli

Forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift  4. termin juli/august

15. september

15. september

Forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift  5. termin september/oktober

15. november

15. november

Forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift  6. termin november/desember

15. januar

15. januar

Påleggstrekk 1. termin januar/februar

15. mars

15. mars

Påleggstrekk 2. termin mars/april

15. mai

15. mai

Påleggstrekk 3. termin mai/juni

15. juli

15. juli

Påleggstrekk 4. termin juli/august

15. september

15. september

Påleggstrekk 5. termin september/oktober

15. november

15. november

Påleggstrekk 6. termin november/desember

15. januar

15. januar

 

Fristane ovanfor er endelege og kan ikkje fråvikast. For skattetrekk gjeld spesielle reglar. Det vert vist til skattebetalingslova § 11 nr. 4 med seinare endringar (eigen bankkonto)

Kontonummer for innbetaling av skatt
All innbetaling av skatt til kommunen skal gjerast til kontonummer 6345 06 12423Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 22.08.2012
  • Utskriftsvenleg versjon
Hovudside (1)
Kjerneside (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering