Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Brann, redning og beredskap

Hovudoppgåver for brann, redning og beredskap:

  • Brannberedskap
  • Redningsoppdrag
  • Beredskap mot akutt forureining
  • Tilsyn
  • Førebyggjande brannvern
  • Feiing
  • Eksplosjonsvern

Samnanger brannvesen i aksjon - Klikk for stort bilete

Det er frå januar 2014 inngått samarbeidsavtale mellom Bergen kommune og Samnanger kommune innanfor brann- og redningstenester. Brannsjefen i Bergen, er frå 01.01.2014 også brannsjef i Samnanger. 

Brannvesenet i Samnanger har normalt 14 deltidstilsette i tillegg til brannsjef og varabrannsjef. Brannvesenet har beredskapsordning med vakthavande befal på heimevakt 365 dagar i året. På laur-/søndagar og høgtidsdagar er det i tillegg 2 ekstra personar som har heimevakt.

Brannvesenet har saman med legekontoret også ansvaret for bemanninga/vaktordninga på kommunen sin "first responder-bil".  


 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 21.09.2018
  • Utskriftsvenleg versjon
Tenestetilbod Samnanger (1)
Tenesteeining/avdeling (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering