Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Klage på kommunale avgifter/gebyr

Som brukar eller tenestemottakar kan du oppleva at du ønskjer å klaga på ein rekning, på eit vedtak eller ei anna avgjerd som du føler er feil eller urettferdig.

Klage på kommunale tenester skal i utgangspunktet rettast til den eininga som har ansvaret  for tenesta, til dømes:

  • Teknisk eining for vatn, kloakk og tømmeavgift
  • BIR for renovasjonsavgifta
  • Samnanger barneskule for SFO
  • Eining for pleie og omsorg for heimehjelp, mat og tryggleiksalarm
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 01.04.2011
  • Utskriftsvenleg versjon
Telefon :
56 58 74 31
E-post :
nina.erdal@samnanger.kommune.no
Tittel :
Økonomisjef
Bunnhjørne
Hovudside (1)
Kjerneside (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering