Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Reglar for redusert foreldrebetaling i barnehage

Familiar/husstandar har rett til ikkje å betala meir enn 6 prosent av inntekta si for ein barnehageplass. Dette er ei søknadsbasert ordning. Søknader om redusert foreldrebetaling må sendast til NAV Samnanger. 


I 2020 er maksimalprisen for barnehageplass som følgjer: 

  • 3 135 kroner pr. månad 


Ordninga med redusert foreldrebetaling er som nemnt ovanfor søknadsbasert. Det er familien/husstanden sjølv som må søkja om redusert foreldrebetaling. Dette er ikkje noko ein får automatisk. Dersom husstanden si totale årsinntekt er lågare enn 570 000 kroner per år, så er det aktuelt å søkja om redusert foreldrebetaling. Søknadsskjema finn du ved å gå inn på lenka nedanfor. Skattemelding må leggjast ved søknaden.

Søknad om redusert foreldrebetaling må sendast seinast den 10. i månaden. Dersom søknaden vert innvilga, vil den reduserte foreldrebetalinga gjelda frå den påfølgjande månaden. Det må søkjast på nytt for kvart barnehageår. 

Dersom du har spørsmål om reglane for redusert foreldrebetaling, kan du ta kontakt med NAV Samnanger v/Lisbeth Aadland på telefon 55553333.  

 

 

 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 17.06.2020
  • Utskriftsvenleg versjon
Telefon :
55553333
Tittel :
Konsulent
Bunnhjørne
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering