Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Ruteomlegging i BIR

Frå 30.05.2011 legg BIR om rutene sine. Dei fleste kundane vil då få endra vekedag for henting av restavfall, papir og plastemballasje.

Meir informasjon om dette finn du på BIR sine nettsider.
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 26.05.2011
  • Utskriftsvenleg versjon
Tenestetilbod Samnanger (1)
Tenesteeining/avdeling (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering