Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Vatn og avlaup

Nedanfor finn du lenker vedrørande vatn og avlaup i Samnanger kommune.  

Det operative ansvaret for kommunen sine vass- og avlaupsanlegg ligg til 
eining for teknisk drift.

Ansvaret for behandling av søknader m.m. knytt til vatn og avlaup ligg til eining for teknisk forvaltning

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 03.10.2018
  • Utskriftsvenleg versjon
Kjerneside (1)
Tenesteeining/avdeling (2)
Tenesteskildringar (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering