Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Bustadtilskot til etablering og tilpassing

Samnanger kommune har fått avgrensa midlar til tilskot til etablering og tilpassing av bustad. Søknadsfrist er 01.08.2011.


Nærare informasjon:
Samnanger kommune har fått avgrensa midlar til bustadtilskot frå Husbanken som me skal tildela vidare til personar / hustandar i Samnanger. Det kan søkjast om tilskot til etablering og tilskot til tilpassing av bustad.

  • Tilskot til etablering kan gjevast til kjøp\ refinansiering av bustad for vanskelegstilte på bustadmarknaden.

  • Du kan få tilskot til å tilpassa bustaden etter dine behov dersom du har nedsett  funksjonsevne.


Tilskota kan gjevast til personar / husstandar med varig lav inntekt.
Ordninga er sterkt økonomisk behovsprøvd. Det vert teke omsyn til inntekt og formue.

Søknadsskjema og nærare opplysningar får ein på www.husbanken.no eller hos NAV Samnanger ved Lisbeth Aadland – tlf. 55 55 33 33. 

Søknaden sendast til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse.

Søknadsfrist 01.08.2011.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 20.07.2011
  • Utskriftsvenleg versjon
Telefon :
81581000
Tittel :
Konsulent
Bunnhjørne
Tenesteskildringar (2)
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering