Startlån, etableringstilskot, tilskot til tilpassing av bustad

NAV Samnanger handsamar søknader om startlån, etableringstilskot og tilskot til tilpassing av bustad gjennom Husbanken. 

NAV Samnanger kan ved behov gje nærare informasjon kring dette. Ta kontakt på telefon 55 53 33 33. 

Meir informasjon finn du også ved å gå inn på lenka nedanfor.  
 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 04.08.2015