Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Flytting

Når du flyttar pliktar du å gje melding til skattekontoret i innflyttingskommunen innan åtte dagar frå flyttinga fann stad.

Både offentlege og private verksemder brukar opplysningar frå folkeregisteret, og det er difor viktig at du melder flytting.

Flyttemelding kan sendast elektronisk på internett eller på papirskjema. Alle som sender flyttemelding på papir må leggja ved kopi av legitimasjon. Det skal hindre falske flyttemeldingar.

Flyttemeldingsskjema finn du på Skatteetaten sine nettsider.

Ta kontakt med Skatt Vest dersom du har spørsmål knytt til melding om flytting.  

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 19.07.2010
  • Utskriftsvenleg versjon
Linkgalleri (1)
Kjerneside (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering