Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Kommunal bustad/gjennomgangsbustad

Barnefamiliar med akutt behov, flyktningar og sosialt vanskelegstilte kan få tilbod om kommunal bustad/gjennomgangsbustad.

Ta kontakt med NAV Samnanger for nærare informasjon.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 04.08.2015
  • Utskriftsvenleg versjon
Tenesteskildringar (2)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering