Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Økonomisk rådgjeving/rettleiing

NAV Samnanger skal gje opplysning, råd og rettleiing på ulike område som kan bidra til å løysa eller førebyggja sosiale problem. Kan NAV-kontoret ikkje sjølv gje slik hjelp, skal dei så vidt mogeleg sørgja for at andre gjer det.

Rettleiingsplikta til NAV forutset i hovudsak at brukaren sjølv tek kontakt.

Ynskjer du råd og rettleiing, kan du tinge ein time hjå ein rettleiar i NAV Samnanger. Dette tilbodet er gratis.


55 55 33 39  -  NAV sin landsdekkande økonomirådgjevingstelefon
NAV har også ein landsdekkande økonomirådgjevingstelefon, der du kan få råd om økonomiske spørsmål, gjeld m.m. Denne tenesta er open på dagtid på kvardagar. Telefonnummer er 55 55 33 39.

Meir informasjon finn du her.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 04.10.2018
  • Utskriftsvenleg versjon
Tenestetilbod Samnanger (2)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering