Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Diabetesteam - interkommunalt

Trine L. Skogheim er ressurssjukepleiar for diabetesteamet.  - Klikk for stort bileteTrine L. Skogheim er ressurssjukepleiar for diabetesteamet.

 

Det er frå 2013 oppretta eit interkommunalt diabetesteam i Bjørnefjordregionen (Bjørnafjorden og Samnanger).

Målet til diabetesteamet er å gje personar med diabetes betre oppfølging og behandling der dei bur, i tett samarbeid med spesialisthelsetenesta og fastlegen.

Diabetesteamet består av lege og diabetessjukepleiar.

Målgruppa er alle som har fått diagnose diabetes i Bjørnafjorden og Samnanger og deira pårørande.

 

Dei som har fått diagnose diabetes og ønskjer det, kan få oppfølging av diabetesteamet. Du kan ta direkte kontakt med diabetessjukepleiar på telefon, sende sms eller e-post.


Kontaktinformasjon:
Telefon: 906 78 912
E-post: trls@bjornafjorden.kommune.no


Informasjonsbrosjyre om diabetesteamet
Brosjyre med meir informasjon kan lastast ned her (PDF, 3 MB).

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 30.12.2019
  • Utskriftsvenleg versjon
Tenesteeining/avdeling (2)
Kjerneside (1)
Vakttelefonar (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering