Samnanger går føre i pasientsikkerheit

Lokalavisa Samningen hadde 27.06.2013 ein reportasje med tittelen "Samnanger går føre i pasientsikkerheit". Der kunne me lesa at Samnanger ligg først i løypa når det gjeld å sikra rett legemiddelbruk til eldre og pasientar som bur heime.  

Arbeidet er ein del av den nasjonale kampanjen "I trygge hender", som har fleire delprosjekt. No er det delprosjektet "Samstemmig og riktig legemiddelbruk i heimesjukepleien" som er i fokus. Her er Samnanger er pilotkommune i Hordaland.

Me har fått løyve frå Samningen til å leggja ut reportasjen deira her på kommunen sine nettsider.


Faksimile frå Samningen
Faksimile frå Samningen
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 13.09.2013