Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Støtte til Prosjektet: "Me vil og vera med"

Folkebiblioteka i Samnanger, Fusa og Vaksdal har fått 150.000.- i støtte frå Nasjonalbiblioteket til eit formidlingsprosjekt "Me vil og vera med". Hordaland fylkeskommune, fylkesbiblioteket støttar prosjektet med 56.000.-


Les meir på bloggen vår : Me vil òg vera med!

Publisert av Astrid Holmefjord. Sist endra 15.06.2011

Målsetting

  • Etablera eit forpliktande biblioteksamarbeid mellom partnarane Samnanger, Fusa og Vaksdal kommune med føremål å gjennomføre konkrete tiltak i 2011
  • Folkebiblioteka i dei respektive kommunane samordnar opp til fire litteraturformidlingstiltak i 2011 der målgruppa er psykisk utviklingshemma i dei tre kommunane. Dette skjer i breitt samarbeid med kompetansemiljø i og utanfor kommunen og frivillige lag og organisasjonar.
  • Folkebiblioteka har etablert lokale samlingar med forslag til litteraturformidling for grupper med særskilte behov og tilgjenge på relevant litteratur og film.
  • Folkebiblioteka samarbeider i 2011 med Fylkesbiblioteket om å leggja ut på nett røynsler frå prosjektgjennomføring i samband med litteraturformidling særskilt tilrettelagt for psykisk utviklingshemma, og slik bidra til regional og nasjonal kompetansebygging på dette området.
  • Folkebiblioteka samarbeider med Fylkesbiblioteket om å løysa utmaningar i samband med felles søk og ev. depot, med føremål litteratur- og filmformidling til grupper med særskilte
  • Utskriftsvenleg versjon
Tenestetilbod Samnanger (2)
Tenesteeining/avdeling (1)
Kjerneside (1)
Tenesteskildringar (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering