Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Gassvettreglane - tips for trygg bruk av gass

Brannvesenet har utarbeidd diverse brannførebyggjande informasjon / informasjon om branntryggleik. Nedanfor finn du informasjon frå brannvesenet om trygg bruk av gass. 
Følg gassvettreglene for trygg bruk av gass.

 • Plasser aldri gassbehaldarar i kjellaren eller i andre rom under bakken.
 • Pass på at gassbehaldaren står oppreist og ikkje blir utsett for sterk varme eller sterk sol.
 • Ver på vakt mot lekkasjar. Open eld, røyking eller ein elektrisk gnist kan tenne på gassen slik at den eksploderar.
 • Sjekk slangar og koplingar for lekkasjar jamnleg. Dette gjer du ved å pensle på konsentrert såpevatn. Når du opnar for gassen vil det vere såpebobler der lekkasjen er.
 • Bruk berre slangar som er meint for å bruke til gass. Skift sprukne eller øydelagde slangar med ein gong. Det er ikkje lov å bruke slangar som er lengre enn 1,5 meter. Bruk slangeklemmer for å feste slangen.
 • Hald alltid ei tent fyrstikk klar når du opnar for gassen. Steng for gassen når du ikkje skal bruke den. Ta også av regulatoren dersom det er lenge til du skal bruke gass igjen.
 • Dersom det startar å brenne i nærleiken av gassbehaldaren, steng for gassen ved å vippe over knappen på toppen av regulatoren. Dersom det er forsvarleg bør du også flytte behaldaren vekk frå brannen.
 • Pass på at gassapparatet og behaldaren er i god stand. Ikkje prøv å reparere skader på gassbehaldaren sjølv. Overlat til propanforhandlaren å gjere kontroll og eventuelle vedlikehald av gassapparatet og gassanlegget.
 • Les bruksanvisninga nøye før du tar gassapparatet og gassanlegget i bruk. Spør forhandlaren dersom du er i tvil om noko. 


   
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 29.07.2015
 • Utskriftsvenleg versjon
Tenesteeining/avdeling (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering