Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Omsorgsberedskapsgruppa i Samnanger

Omsorgsberedskapsgruppa har ansvar for å gje omsorg, hjelp og støtte til personar i samband med alvorlege ulukker/hendingar/situasjonar. 
 

Omsorgsberedskapsgruppa vert involvert dersom det oppstår hendingar/situasjonar som den ordinære redningstenesta (brannvesen, ambulanse, politi) treng hjelp til å handtera.   


Følgjande personar er med i omsorgsberedskapsgruppa:

  • Kommuneoverlege (leiar)
  • Psykiatrisk sjukepleiar
  • Sokneprest
  • Helsesøster
  • Pedagogisk konsulent
  • Leiar sosial- og helseeining
  • Lensmannen


Kommuneoverlegen vurderer ut frå den konkrete situasjonen kven av medlemmene som skal kallast inn.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 16.07.2010
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering