Kulturavdelinga

Kulturavdelinga ligg i rådmannen sin stab, og har mellom anna ansvaret for kulturskulen, folkebiblioteket, Hagabotnane idrettsanlegg, folkehelse, frivilligsentral samt administrasjon av ulike kulturtiltak og arrangement.


 


Leiar: Meline Heimdal Haugland, tlf. 56 58 74 09

Biblioteksjef:  Merethe Gauden, tlf. til biblioteket er 56 58 74 55

Kulturskulerektor: Anne-Lise N. Tøsse, tlf. 56 58 74 08 (fredag)

FrivilligkoordinatorKarina Liøen Frøland, tlf. 56 58 74 57 og 40 40 76 33 (mobil)

KulturarbeidarDaniel Borge Kristensen, tlf 56 58 74 08 og 47 46 85 96 (mobil)

Publisert av Arnved Soldal Lund. Sist endra 21.08.2019