Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Kulturstipend til unge

Søknad om kulturstipend til unge i aldersgruppa 13-25 år

Stipendet kan tildelast til ungdom som utmerkjer seg innan kultur og idrett. Søkjaren må vera mellom 13 og 25 år og busett i Samnanger. De finn søknadsskjema og retningsliner i menyen til høgre på sida.

Søknadsfristen er 20. mars kvart år.

Send søknaden til postmottak@samnanger.kommune.no og merk e-brevet med "kulturstipend".  

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 08.07.2016
  • Utskriftsvenleg versjon
Artikkel (1)
Tenesteeining/avdeling (2)
Kjerneside (1)
Tenesteskildringar (1)
Planar, reglement, vedtekter (1)
Skjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering