Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Landbrukskontoret minnar om søknadsfristar

Frist for å levera søknad om produksjonstilskot i jordbruket og søknad om tilskot frå regionalt miljøprogram (RMP) er måndag 20.08.2012.

Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du treng hjelp eller har spørsmål.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 15.08.2012
  • Utskriftsvenleg versjon
Tenesteeining/avdeling (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering