Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Høyring - utbygging i Samnangervassdraget

BKK sin søknad om konsesjon om å få byggja Aldal kraftverk og nytt Frøland kraftverk er sendt ut på høyring. Høyringsfrist er 13.05.2011. 

BKK søkte i september 2010 om konsesjon om å få byggja Aldal kraftverk og nytt Frøland kraftverk i Samnanger kommune.

Noregs vassdrags- og energidirektorat sende i februar 2011 søknaden ut på høyring til alle som saka vedkjem. Høyringsfrist er 13.05.2011. 

Meir informasjon om saka finn du ved å gå inn på lenkjene i tabellen nedanfor.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 01.04.2011
  • Utskriftsvenleg versjon
Tenestetilbod Samnanger (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering