Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Tilskot vilt og fiskeriforvaltning

Det er høve til å søkja kommunen om tilskot til tiltak innan vilt- og fiskeforvaltning og friluftsliv. Denne tilskotsordninga vert finansiert av BKK (Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap), som eit av vilkåra i konsesjonen deira for Samnangervassdraget. 

Det er kommunen si Vilt og innlandsfiskenemnd som handsamar slike søknader. Søknader skal skrivast til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse.

Nærare opplysningar om ordninga får du ved å venda deg til eining for kultur.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 13.06.2013
  • Utskriftsvenleg versjon
Tenestetilbod Samnanger (1)
Tenesteeining/avdeling (1)
Tenesteskildringar (2)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering