Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Omsorg, trygd og sosiale tenester

Tenester i Samnanger under omsorg, trygd og sosiale tenester finn du i menyen til høgre, under Teneste.


Søknadsskjema:


Einingar i Samnanger kommune:Informasjon om punkta i menyen til venstre på sida:


Avlastning og støtte
Kommunen har ulike avlastningstilbod, mellom anna avlastningstilbod i sjukeheim, støttekontaktteneste og ulike dagsenter.

Buformer 
Gjeld til dømes sjukeheim, omsorgsbustader, bufellesskap for funksjonshemma, kommunal bustad, busetting av flyktningar.

Omsorgstenester 
Omsorgstenester er mellom anna praktisk hjelp i heimen (heimehjelp) og heimesjukepleie. Individuell plan vert iverksett ved behov.

Transporttenester
Kommunen har tilbod om transportkort for funksjonshemma og parkeringskort for rørslehemma.

Økonomiske ytingar 
NAV Samnanger yter økonomisk sosialhjelp etter gjeldande regleverk. Samnanger har også ordning med omsorgsløn.
 

Førebyggjande heimebesøk til eldre
Informasjonsbrosjyre finn du her (PDF, 988 kB)

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 08.11.2019
  • Utskriftsvenleg versjon
Tenesteeining/avdeling (2)
Kjerneside (2)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering