Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Avlasting

Kommunen har ulike avlastningstilbod, mellom anna avlastningstilbod i sjukeheim, støttekontaktteneste og ulike dagsenter.

Som hovudregel er det sektor for helse og omsorg som har ansvar for avlastingstiltak. Ta kontakt for nærare informasjon.


Avlastningstiltak for personar med særleg tyngjande omsorgsansvar
Etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstenestelova) er avlasting aktuelt for personar med eit særleg tyngjande omsorgsansvar. Dette kan til dømes vera familiar med fysisk eller psykisk funksjonshemma born.

Søknad må innehalda opplysingar om bakgrunnen for søknaden og kor mykje avlastning ein søkjer, samt informasjon om korleis ein kan nå søkjaren på dagtid. Per i dag driv kommunen avlastning i private heimar. 

Lovheimel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 (punkt 6 d)

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 18.02.2016
  • Utskriftsvenleg versjon
Telefon :
56 58 98 58
E-post :
grete.lill.hjartnes@samnanger.kommune.no
Tittel :
Sektorleiar helse og omsorg
Bunnhjørne
Tenesteeining/avdeling (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering