Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Kreftomsorg og lindrande behandling

Kreftkoordinator i Samnanger kommune er kreftsjukepleiar Elisabeth Odland.

Kreftkoordinatoren kan hjelpa og støtta pasientar og/eller pårørande om ein nyleg har fått en kreftdiagnose, eller har levd med kreften i lengre tid. Også pasientar som er blitt friske men har vanskar med å komme tilbake til kvardagen, eller slit med seineffektar etter behandling kan ta kontakt. Kreftkoordinatoren er også ressurssjukepleiar innan palliasjon. Ho har kunnskap om lindring, og kan vera til hjelp i dei tilfella der livet går mot slutten og ein har behov for lindring av symptom.

 

Tverrfagleg team: 

 • Ved alvorleg sjukdom vil pasient og pårørande kunne ha behov for hjelp og bistand frå andre ressurspersonar i kommunen. Ressurssjukepleiar vil i samråd med pasient og pårørande kunne formidla behovet til den eller dei som er aktuelle. 

 Tilbod tverrfagleg team:

 • Heimebesøk med samtale, kartlegging og oppfølging. 
 • Råd og hjelp til lindring av smerter og plager. 
 • Bidra med informasjon om kva rettar pasient og pårørande har. 
 • Støtta pasient og pårørande. 
 • Samarbeida med fastlege og spesialisthelsetenesta. 
 • Omsorg ved livets slutt. 
 • Særleg oppfølging av barn som pårørande med å tilby kontakt med helsesøster som er barneansvarleg. 
 • Tilrettelegging i forhold til hjelpemiddel. 
 • Oppfølging av fysioterapeut. 

   

Kontakt:

 • Samnangerheimen, tlf 56 58 98 50

 • Kreftkoordinator og ressurssjukepleiar: 56589852 / 46280761

 

 

Nyttige lenkjer:

Sist endra 25.11.2019 09.09
 • Utskriftsvenleg versjon
Telefon :
56589852
Mobil :
46280761
E-post :
elisabeth.odland@samnanger.kommune.no
Tittel :
Kreftkoordinator og ressurssjukepleiar
Bunnhjørne
Tenesteeining/avdeling (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering