Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Kreftomsorg og lindrande behandling

Ressurssjukepleiar:

 • Samnanger kommune har tilsett sjukepleiar som har kompetanse og definerte oppgåver innanfor kreftomsorg og lindrande behandling. 

 

Tverrfagleg team: 

 • Ved alvorleg sjukdom vil pasient og pårørande kunne ha behov for hjelp og bistand frå andre ressurspersonar i kommunen. Ressurssjukepleiar vil i samråd med pasient og pårørande kunne formidla behovet til den eller dei som er aktuelle. 

Tilbod tverrfagleg team:

 • Heimebesøk med samtale, kartlegging og oppfølging. 
 • Råd og hjelp til lindring av smerter og plager. 
 • Bidra med informasjon om kva rettar pasient og pårørande har. 
 • Støtta pasient og pårørande. 
 • Samarbeida med fastlege og spesialisthelsetenesta. 
 • Omsorg ved livets slutt. 
 • Særleg oppfølging av barn som pårørande med å tilby kontakt med helsesøster som er barneansvarleg. 
 • Tilrettelegging i forhold til hjelpemiddel. 
 • Oppfølging av fysioterapeut. Kontakt:

 • Samnangerheimen, tlf 56 58 98 50

 • Ressurssjukepleiar Kari Dyrhovden, tlf 56589850 / 95464221Informasjonsbrosjyre:

Informasjonsbrosjyre om kreftomsorg og lindrande behandling i Samnanger kommune:

 

 

 

 

 

Nyttige lenkjer:

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 25.06.2017
 • Utskriftsvenleg versjon
Telefon :
56 58 98 50
E-post :
kari.dyrhovden@samnanger.kommune.no
Tittel :
Ressurssjukepleiar
Bunnhjørne
Tenesteeining/avdeling (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering