Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Støtte- og fritidskontakt

Etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstenestelova) er tenesta aktuell for personar og familiar som treng tilbodet på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problem. Det er avgjerande at vedkomande ikkje kan dra omsorg for seg sjølv eller er avhengig av personleg hjelp for å meistra daglege gjeremål. 

Søknad må innehalda opplysningar om bakgrunn for søknaden, målet med tiltaket og kor mange timar i månaden ein ynskjer støttekontakt. Søknaden må også innehalda informasjon om korleis ein kan nå søkjaren på dagtid.


Lovheimel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 (punkt 6 b).

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 04.08.2015
  • Utskriftsvenleg versjon
Tenestetilbod Samnanger (2)
Tenesteeining/avdeling (1)
Tenesteskildringar (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering