Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Buformer

Dersom du av ulike årsaker ikkje kan skaffe deg bustad sjølv eller ikkje lenger kan bu heime, kan kommunen hjelpa deg med å skaffa bustad.

Busetjing av flyktningar
Flyktningar som kjem til Samnanger får hjelp frå flytningetenesta i NAV Samnanger til å skaffa seg bustad.

Kommunal bustad/gjennomgangsbustad
Barnefamiliar med akutt behov, flyktningar og sosialt vanskelegstilte kan få tilbod om kommunal bustad/gjennomgangsbustad.

Omsorgsbustad
Kommunen tildeler omsorgsbustad etter gjeldande lov- og regelverk.

Sjukeheim
Dersom du må ha meir omsorg og hjelp enn det eining for heimetenester kan gje deg, kan du søkja om sjukeheimsplass på Samnangerheimen.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 20.04.2016
  • Utskriftsvenleg versjon
Tenesteeining/avdeling (2)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering