Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Omsorgstenester

Eining for for heimetenester har ansvar for ulike omsorgstenester, mellom anna:

  • Heimesjukepleie
  • Praktisk bistand i heimen (heimehjelp)
  • Matombringing
  • Tryggleiksalarmar.


Nærare informasjon finn du i menyen til høgre på sida.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 20.04.2016
  • Utskriftsvenleg versjon
Tenesteeining/avdeling (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering