Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Serviceerklæring - heimehjelp/praktisk bistand i heimen


Område der me kan bistå med hjelp er:

 • Reingjering av dei rom som er i dagleg bruk (stove, kjøkken, soverom, bad og gang)
 • Sengeskift
 • Enkel stryking
 • Klevask
 • Vask av vindauge inntil 2 gongar pr år.
 • Oppvask
 • Vask av kjøleskåp og/eller steikeomn/mikrobølgeomn 4 gongar pr. år
 • Innkjøp
 • Betaling av rekningar, henta postpakkar og liknande.
 • Hjelp til nødvendig lege-/tannlegebesøk.
 • Hjelp til å bestilla nødvendig brensel.
 • (andre oppgåver som må avklarast er: stell av planter, lett reingjering av ubrukte rom, stryking av dukar og gardiner, stell av grav)


Standard for praktisk bistand til eigenomsorg og personleg stell (fritak frå eigenbetaling):

 • Hjelp kvar dag til å stå opp og leggja seg (dersom brukar vil og/eller er i stand til det)
 • Nødvendig hjelp kvar dag til å kle av og på seg
 • Tilbod om dusjing / bading
 • Personleg vask/ stell
 • Tannpuss
 • Hårvask
 • Barbering
 • Måltid
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 27.08.2013
 • Utskriftsvenleg versjon
Tenestetilbod Samnanger (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering