Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Betalingsterminar personskatt for innbyggjarar i Samnanger

Terminar for betaling av forskottsskatt, tilleggsforskot og restskatt for privatpersonar i Samnanger kommune.

SkatteartForfall

Forskottsskatt 1. termin *

15. mars

Forskottsskatt 2. termin *

15. mai

Forskottsskatt 3. termin *

15. september

Forskottsskatt 4. termin *

15. november

Tilleggsforskott **

30. april/31 mai i avrekningsåret 

Restskatt under kr. 100

Skal ikkje betalast

Restskatt juniutlegget under kr. 1000

3 veker etter utlegging, tidlegast 20. august

Restskatt juniutlegget  kr. 1000 eller meir 1.termin

3 veker etter utlegging, tidlegast 20. august

Restskatt juniutlegget   kr. 1000 eller meir 2. termin

5 veker etter forfall 1 termin

Restskatt haustutlegget under kr. 1000

3 veker etter utlegging

Restskatt haustutlegget  kr. 1000 eller meir 1. termin

3 veker etter utlegging

Restskatt haustutlegget  kr. 1000 eller meir 2. termin

8 veker etter utlegging* Forskotsskatt         
Dersom skattytaren sine inntekter er sesongbetont eller fordeler seg ujevnt over inntektsåret, kan kommunekasseraren fastsette andre forfall enn det som er nemnd ovanfor. (Sk.bet.lova § 20.5)

** Tilleggsforskot
Fristen for tilleggsforskot er endeleg. Må vera betalt i bank eller kontant til kommunekassen seinast den 30. april. Betaling etter denne dato vert rekna som forskot på restskatt og rentetillegg vert rekna. For næringsdrivande er fristen 31. mai. 

Kontonummer for innbetaling av skatt
All innbetaling av skatt til kommunen skal gjerast til kontonummer 6345 06 12423

Betalingsavtaler som gjeld utsetjing med betaling av restskatt eller utskreven forskotsskatt skal utan unnatak vere skriftelege og grunngjevne.

Klage på utlikna skatt eller utskreven forskotsskatt skal rettast til Skatt Vest.

Spørsmål om skattekort, sjølvmelding, likning eller flytting skal og rettast til:  

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 22.08.2012
  • Utskriftsvenleg versjon
Hovudside (1)
Kjerneside (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering