Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Trafikk og samferdsel

Snarvegar: Statens vegvesen  - Standard for vintervedlikehald/vegbrøyting i Samnanger kommune -  Oversikt over vegnamn i Samnanger  -  Parkeringsløyve for forflytningshemma  -  Transportordning for funksjonshemma  -  Melding til BKK om feil på veglys


Kommunale vegar

Samnanger kommune har ansvar for det kommunale vegnettet (vedlikehald, veglys, snøbrøyting). Ta kontakt med teknisk eining dersom du har spørsmål om kommunale vegar i Samnanger.   

Riks- og fylkesvegar
Statens vegvesen har ansvar for stamvegar, riksvegar og fylkesvegar.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 03.10.2011
Trafikk gjennom Ytre Tysse
Trafikk gjennom Ytre Tysse
  • Utskriftsvenleg versjon
Linkgalleri (1)
Tenesteeining/avdeling (2)
Planar, reglement, vedtekter (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering