Trafikk og samferdsel

Snarvegar: Statens vegvesen  - Standard for vintervedlikehald/vegbrøyting i Samnanger kommune -  Oversikt over vegnamn i Samnanger  -  Parkeringsløyve for forflytningshemma  -  Transportordning for funksjonshemma  -  Melding til BKK om feil på veglys


Kommunale vegar

Samnanger kommune har ansvar for det kommunale vegnettet (vedlikehald, veglys, snøbrøyting). Ta kontakt med teknisk eining dersom du har spørsmål om kommunale vegar i Samnanger.   

Riks- og fylkesvegar
Statens vegvesen har ansvar for stamvegar, riksvegar og fylkesvegar.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 03.10.2011
Trafikk gjennom Ytre Tysse
Trafikk gjennom Ytre Tysse