Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Sprøyting med ugrasmiddel langs kommunale vegar

Det vart sprøyta med ugrasmiddel langs kommunale vegar i Samnanger 11. og 12.06.2013. Dette vart gjort for å hindra at ugras veks inn i vegbana.

Det har i fleire år vore problem med ugras som veks inn i vegbana fleire stader og hindrar mellom anna sikt for billistar. Kommunen har fått mange klager på dette dei seinaste åra.

Kommunen starta i fjor med sprøyting av ugrasmiddel og fekk då nokre negative reaksjonar frå enkelte innbyggjarar. Sprøyting med ugrassmiddel er den einaste måten drifts- og vedlikehaldsavdelinga i kommunen i dag har moglegheit til å halda ugraset vekke frå vegane på. Kommunen brukar same type ugrasmiddel som Statens Vegvesen og andre kommunar.    

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 12.06.2013
  • Utskriftsvenleg versjon
Telefon :
56 58 74 42
E-post :
kenth.opheim@samnanger.kommune.no
Tittel :
Teknisk sjef
Bunnhjørne
Tenesteeining/avdeling (1)
Kjerneside (1)
Kunngjeringar (1)
Tenesteskildringar (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering