Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Ledige stillingar

Ledige stillingar

Her finn du oversikt over ledige stillingar i Samnanger kommune.

Dei fleste ledige stillingar i Samnanger kommune vert publiserte i dataverktøyet EasyCruit.

For stillingar som er publiserte i EasyCruit, skal søknader fyllast ut og sendast inn elektronisk gjennom EasyCruit. Lenke til søknadsskjema finn du i den einskilde stillingsannonsen.

Oversikta over ledige stillingar er delt inn i:


Tilsetjingar i kommunen skjer på dei vilkår som til kvar tid går fram av gjeldande lover, regelverk og tariffavtale.

Me gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på den offentlege søkjarlista. 


 

Ledige stillingar utlyst i EasyCruit:

 

Ledige interkommunale stillingar:

  • Det er for tida ingen utlyste interkommunale stillingar


Andre ledige stillingar


Ringevikarar ved Samnanger barneskule
Samnanger barneskule treng ringevikarar til vikararbeid både som assistent og lærar, både i SFO og skulen. Kontakt oss på ein av desse måtane dersom du er interessert eller ønskjer meir informasjon: Ringevikarar i barnehagane
Både Vassloppa og Dråpeslottet barnehage har stort behov for ringjevikarar som kan dekka tilfeldige fråvær.  Ta kontakt direkte med barnehagane for meir informasjon: 

  • Dråpeslottet barnehage, tlf. 56 58 97 10 / 56 58 97 16

  • Vassloppa barnehage, tlf. 56 58 75 80

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 26.05.2020
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering