Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Ledige stillingar

100% vikariat som miljøterapaut (søkn.frist: 22.03.2013)

Det vert ledig vikariat i tidsrommet 03.05.2013 – 10.02.2014 for miljøterapeut ved eininga for pleie og omsorg, i avdeling for bufelleskapa.

Det er turnusarbeid i stillinga med arbeid kvar tredje helg. Eininga har for tida årsturnus. Sentrale arbeidsoppgåver vil vera praktiske oppgåver i bufelleskapa, legemiddelhåndtering, primærkontaktansvar, oppfølging av vedtak et. lov om helse- og omsorgstjenester, og samarbeid med pårørande, habiliteringstenesta, legar og andre off. instanser.

Det er turnusarbeid i stillinga med arbeid kvar tredje helg. Eininga har for tida årsturnus. Sentrale arbeidsoppgåver vil vera praktiske oppgåver i bufelleskapa, legemiddelhåndtering, primærkontaktansvar, oppfølging av vedtak et. lov om helse- og omsorgstjenester, og samarbeid med pårørande, habiliteringstenesta, legar og andre off. instanser.

Me søkjer fortrinnsvis etter vernepleier, men også sjukepleiar, sosionom og andre med relevant høgskule utdanning kan søkja. Skulle det ikkje melda seg søkjarar med relevant høgskuleutdanning, vil ein kunne vurdera søkjarar med relevant fagutdanning frå vidaregåande skule.

Politiattest må kunna framleggjast. Det er ynskjeleg med ein løysingsorientert person med erfaring frå brukargruppa. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli vektlagt, samt evne til å arbeida sjølvstendig og i team. Ein må vera skikka for stillinga og engasjement for brukargruppa er ein føresetnad. Naudsynt med førarkort, kl.B.

Kontaktperson for stillinga er avd.leiar for funksjonshemma, Birthe Skar-Moum, tel. 56589857.

Arbeids- og lønsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk. Søknad vedlagt rettskjende kopiar av vitnemål og attestar kan sendast til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE. Skriv søknad på kommunen sitt søknadsskjema som du finn i menyen til høgre på sida. Papirskjema kan du og få ved å ta kontakt med kommunen på telefon 56587400.


Søknadsfrist: 22.03.2013

Publisert av Marianne Soleng. Sist endra 07.03.2013
  • Utskriftsvenleg versjon
Skjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering