Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Ledige stillingar

Assistentstilling - ca 53% (søkn.frist 08.07.2011)

Samnanger barneskule/SFO har for skuleåret 2011/2012 ledig ei stilling som assistent / barne- og ungdomsarbeidar på om lag 53%. Stillinga skal dekka behov for hjelp hos enkeltelevar etter nærmare avtale med rektor.

Den som vert tilsett, må senda inn godkjent politiattest, jfr. Opplæringslova §10-9.


Nærmare opplysningar ved fung. Rektor Inge Aasgaard på tlf 45 46 78 72 eller kons. Norveig R. Gjerde, tlf 56 58 74 35.


Generelle opplysningar:
Arbeids- og lønsvilkår i samsvar med gjeldande lov- og avtaleverk.
Søknad vedlagt rettkjende kopiar av vitnemål og attestar kan sendast til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE. Skriv søknad på kommunen sitt søknadsskjema (papirskjema eller digitalt skjema) som du finn på www.samnanger.no Papirskjema kan du og få ved å ta kontakt med kommunen på telefon 56 58 74 00.


Søknadsfrist: 08.07.2011

Publisert av Anders-Ove Tveit. Sist endra 01.07.2011
  • Utskriftsvenleg versjon
Skjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering