Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Ledige stillingar

Avdelingssjukepleiar (søkn.frist 01.02.2011)

Fast 100% stilling som avdelingssjukepleiar i eining for pleie og omsorg/Gruppe Nord.

Stillinga er ledig frå ca. 01.04.2011. Avdelingssjukepleiar har ansvar for den daglege drifta av tenestene i Gruppe Nord, både for institusjonstenester og heimetenester. Avdelingssjukepleiar er direkte underlagt pleie- og omsorgsleiar. Stillinga er tillagt berre dagvakter og består av både administrativt og sjukepleiarfagleg arbeid.


Sentrale oppgåver/ansvarsområde:
 
Sentrale oppgåver/ansvarsområde i stillinga er mellom anna: 

Personalansvar:

 • vaktlister
 • turnus
 • arbeidsavtalar
 • vurdera permisjonar
 • oppfølging av sjukemeldte


Administrativt:

 • budsjettansvar
 • skriva vedtak
 • ansvar for personalmøte
 • mottak og rettleiing av nytilsette
 • kontaktperson for farmasøytisk rådgjeving
 • varebestilling (medisinsk forbruksmateriell)
 • utlysing av stillingar
 • kontaktperson for TAF-elev
 • årsmelding
 • attestera rekningar


Sjukepleiarfagleg:

 • kontakt med pårørande/sjukehus og andre
 • medansvar for kvalitetssikring
 • inntaksnemnd
 • at personalet har naudsynte godkjenningar og opplæring
 • prosedyrearbeid
 • medansvar for kvalitetssikrininntaksnemnd

 
Ønska kvalifikasjonar:

 • sjukepleiarutdanning
 • vidareutdanning i administrasjon
 • leiarerfaring
 • gode datakunnskapar
 • god skriftleg og munnleg framstillingsevne


Det vil verta lagt stor vekt på personlege eigenskapar hjå den som vert tilsett. 

Arbeids og lønsvilkår i samsvar med gjeldande lov og avtaleverk. Nærare opplysningar om stillinga ved pleie og omsorgsleiar Grete Lill Hjartnes på tlf. 56589858 / 56589850.

Søknad, vedlagt kopiar av vitnemål og attestar, vert å senda til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse. Skriv søknad på kommunen sitt søknadsskjema, som du finn i menyen til høgre på sida. 


Søkndsfrist 01.02.2011.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 31.01.2011
 • Utskriftsvenleg versjon
Skjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering