Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Ledige stillingar

Brukarstyrt personleg assistent (søkn.frist 27.12.2011)

For ung funksjonshemma kvinne som treng støtte og bistand til daglege gjeremål og aktivitetar vert det ledig fast stilling som brukarstyrt personleg assistent i eininga for pleie og omsorg.


Stillingsomfanget vil vera gjennomsnittleg 5 timar pr. veke. Arbeidet vil i hovudsak verta lagt til ettermiddag og kveld. Søkjar må ha førarkort.

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å henvenda seg til koordinator for funksjonshemma, Haldis Øvreeide på tel.: 56589857 / 48894656.

Generelt:
Arbeids- og lønsvilkår etter gjeldande lover og avtaleverk. Søknad vedlagt rettskjende kopiar av attestar og vitnemål skal sendast til Samanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE. Bruk kommunen sitt eige søknadsskjema som du finn i menyen til høgre på sida.Søknadsfrist: 27.12.2011.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 08.12.2011
  • Utskriftsvenleg versjon
Skjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering