Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Ledige stillingar

Fagarbeidar helse (søkn.frist 06.01.2011)

69% vikariat i tidsrommet 09.03.2011 - 18.12.2011.

Vikariat for fagarbeidar med fagbrev/autorisasjon som hjelpepleiar/omsorgsarbeidar/helsearbeidar ved Bufellesskapa for funksjonshemma.

Turnus med arbeid kvar 3.helg.  Det er ønskjeleg med erfaring frå arbeid med brukargruppa.  Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vert vektlagt.

Krav om førarkort og politiattest.

Nærmare opplysningar v/koordinator Haldis Øvreeide, tlf. 56589850.

Dersom det ikkje melder seg søkjar med ønska utdanning, vil søkjar utan dette kunna bli vurdert for tilsetjing.

Arbeids- og lønsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk.  Søknad vedlagt rettkjende kopiar av vitnemål og attestar vert å senda til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE.  Bruk kommunen sitt søknadsskjema, som du finn i menyen til høgre på sida. 


Søknadsfrist:  06.01.2011

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 14.12.2010
  • Utskriftsvenleg versjon
Søknadsskjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering