Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Ledige stillingar

Fagarbeidar helse (søkn.frist 06.01.2011)

Ca. 60% fast stilling som helsefagarbeidar.

Det vert ledig omgåande ei fast fagarbeidarstilling med fagbrev/autorisasjon som hjelpepleiar, omsorgsarbeidar eller helsearbeidar ved gr. Nord. Stillinga inneheld arbeidsoppgåver både ved Sjukeheimen og ute i open omsorg. Turnus med arbeid kvar 3. helg. Det er naudsynt med førarkort.

Kontaktperson for stillinga er avdelingssjukepleiar, Liv M. B. Høysæter, tel. 56589850.

Dersom det ikkje melder seg søkjarar med fagbrev/autorisasjon, vil søkjarar utan dette kunne bli vurdert for mellombels tilsetjing.

Arbeids- og lønsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk. Søknad vedlagt rettskjende kopier av vitnemål og attestar sendast til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE. Bruk kommunen sitt søknadsskjema, som du finn i menyen til høgre på sida. 


Søknadsfrist: 06.01.2011.

(_)

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 07.01.2011
  • Utskriftsvenleg versjon
Søknadsskjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering