Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Ledige stillingar

Fagarbeidar helse (søknadsfrist 29.12.2010)

43,8% vikariat.

Det er ledig pr dags dato eit vikariat på 43,8% som helsefagarbeidar ved Gr. Nord. Stillinga inneheld arbeidsoppgåver ved Sjukeheimen og ute i open omsorg. Turnus med arbeid kvar 3. helg. Det er naudsynt med sertifikat for stillinga.

Vikariatperioden må avtalast med kontaktperson for stillinga.

Kontaktperson for stillinga er avd.sj.pl. Liv M. B. Høysæter, tel. 56589855.

Løn- og arbeidsvilkår etter gjeldande lov og avtaleverk. Søknad med rettskjende kopiar av vitnemål og attestar sendast til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE. Skriv søknad på kommunen sitt søknadsskjema, som du finn i menyen til høgra på sida.


Søknadsfrist: 29.12.2010

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 14.12.2010
  • Utskriftsvenleg versjon
Søknadsskjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering