Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Ledige stillingar

Helgestillingar pleie og omsorg (søkn.frist 17.09.2011)

Det vert ledig faste helgestillinger frå 01.09.2011 på ca 12-15% for fagarbeidarar som helsefagarbeider/ hjelpepleiarar/omsorgsarbeidarar i eininga for pleie og omsorg, ved gr. Nord og Sør. Turnusarbeid med arbeid annankvar eller kvar tredje helg. Arbeidet vert på Samnangerheimen.


Kontaktpersoner for stillingane er avdelingssjukepleiarar ved gr. Nord; Reidun Abotnes og gr. Sør: Susanne Ulvenes, tel.:56589850.

Dersom det ikkje melder seg søkjarar med fagbrev/autorisasjon, vil søkjarar utan dette kunne bli vurdert for stillingane.

Arbeids- og lønsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk. Søknad vedlagt rettskjende kopier av vitnemål og attestar vert å senda til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE. Skriv søknad på kommunen sitt søknadsskjema (papirskjema eller digitalt skjema), som du finn i menyen til høgre på sida. Papirskjema kan du og få ved å ta kontakt med kommunen på telefon 56587400.


Søknadsfrist: 17.09.2011

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 01.09.2011
  • Utskriftsvenleg versjon
Skjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering