Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Ledige stillingar

Helsefagarbeidar - 100% vikariat (søkn.frist 24.05.2012)

Det er ledig 100% vikariat som helsefagarbeidar / hjelpepleiar / omsorgsarbeidar i tida
27.06.11 – 27.03.13 i eininga for pleie og omsorg, delt på bufellesskapa og Samnangerheimen, gr Nord.

Den eine delen er på 69,3% stilling er i bufelleskapa. 14,7% av stillinga er vanleg  turnus med dag og kveld, og 16% er bufferturnus. Søkjar bør ha førarkort.

Kontaktperson for stillinga er avd.sj.pl. Reidun Abotnes, tel.:56589850 og koordinator for funksjonshemma, Haldis Øvreeide, tel 56589857.

Dersom det ikkje melder seg søkjarar med fagbrev/autorisasjon, vil søkjarar utan dette kunne bli vurdert for stillinga.

Arbeids- og lønsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk. Søknad vedlagt rettskjende kopier av vitnemål og attestar vert å senda til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE. Skriv søknad på kommunen sitt søknadsskjema (papirskjema eller digitalt skjema), som du finn i menyen til høgre på sida.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 07.05.2012
  • Utskriftsvenleg versjon
Skjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering