Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Ledige stillingar

Helsefagarbeidar - 70-80% vikariat (søkn.frist 25.03.2011)

Det vert ledig eit vikariat på 70 - 80 % som fagarbeidar innan helsefag (hjelpepleiar, omsorgsarbeidar- og helsearbeidarfaget) i tidsrommet 01.04.2011 - 30.08.2012 ved gr. Sør i eininga for pleie og omsorg.

Kommunen har samordna tenester.  Arbeid vert både på Sjukeheimen og i heimetenesta, med praktisk bistand i heimen. Eininga har årsturnus. Noverande turnus går fram til 18.12.2011 og ny årsturnus vil gå frå 19.12.2011. Turnus med arbeid kvar 3. helg. Førarkort kl. B er naudsynt for stillinga.

For nærare informasjon om stillinga, kan ein ta kontakt med avdelingssjukepleiar Susannne Ulvenes, tel. 56589850.

Arbeids og lønsvilkår i samsvar med gjeldande lov og avtaleverk. Dersom det ikkje melder seg søkjarar med fagbrev/autorisasjon, kan ufaglærte verta vurdert for stillinga.

Søknad vedlagt rettkjende kopiar av vitnemål og attestar kan sendast til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE. Skriv søknad på kommunen sitt søknadsskjema (papirskjema eller digitalt skjema), som du finn i menyen til høgre på sida.


Søknadsfrist 25.03.2011

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 09.03.2011
  • Utskriftsvenleg versjon
Skjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering