Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Ledige stillingar

Helsefagarbeidar, fast 52,9% stilling (søkn.frist 20.08.2012)

Det er ledig fast stilling som helsefagarbeider/ hjelpepleiarar/omsorgsarbeidarar i eininga for pleie og omsorg, gr. Nord.

Stillinga inneber to-delt turnusarbeid med arbeid kvar tredje helg. Arbeidet vert for fortrinnsvis på dementavdelinga ved Samnangerheimen, men vakter ved andre avdelingar og i open omsorg ute må også reknast med. Søkjar må ha førarkort.

Kontaktperson for stillinga er avd.sj.pl. Reidun Abotnes, tel.:56589850.

Arbeids- og lønsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk. Søknad vedlagt rettskjende kopier av vitnemål og attestar vert å senda til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE. Skriv søknad på kommunen sitt søknadsskjema (papirskjema eller digitalt skjema), som du finn i menyen til høgre på sida. Papirskjema kan du og få ved å ta kontakt med kommunen på telefon 56587400.


Søknadsfrist: 20.08.2012

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 07.02.2013
  • Utskriftsvenleg versjon
Skjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering