Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Ledige stillingar

Helsefagarbeidar natt - 73,8% vikariat (søkn.frist 17.09.2011)

Det er ledig vikariat som nattevakt med fagutdanning som helsefagarbeider/ hjelpepleiarar /omsorgsarbeidarar i tida 01.09.11 – 31.08.12 i eininga for pleie og omsorg, gr. Nord. Nattarbeid  med arbeid kvar tredje helg. Noko av arbeidet vert på Sjukeheimen, elles primært i heimesjukepleien. Det vert stilt krav om førarkort.


Kontaktperson for stillinga er avd.sj.pl. Reidun Abotnes, tel.:56589850.

Dersom det ikkje melder seg søkjarar med fagbrev/autorisasjon, vil søkjarar utan dette kunne bli vurdert for stillinga.

Arbeids- og lønsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk. Søknad vedlagt rettskjende kopier av vitnemål og attestar vert å senda til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE. Skriv søknad på kommunen sitt søknadsskjema (papirskjema eller digitalt skjema), som du finn i menyen til høgre på sida. Papirskjema kan du og få ved å ta kontakt med kommunen på telefon 56587400.


Søknadsfrist: 17.09.2011

Publisert av Jan Erik Boge. Første gong publisert 01.09.2011
  • Utskriftsvenleg versjon
Skjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering