Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Ledige stillingar

Hjelpepleiar/omsorgsarbeidar/helsefagarbeidar, 70% vikariat (søkn.frist 20.08.2012)

Eining for pleie og omsorg har ledig eit vikariat for hjelpepleiar/omsorgsarbeidar/helsefagarbeidar frå 01.09.2012 til ca. 31.01.2013. Stillinga er delt med 38% på natt og 32% på seinvakt og er fortrinnsvis plassert ved Samnangerheimen. Ein må likevel og berekna vakter i open omsorg. Turnus med arbeid kvar 3.helg.

Den som vert tilsett, må ha førarkort.

Dersom det ikkje melder seg søkjarar med ønska utdanning, vil eventuelle søkjarar utan slik utdanning verta vurderte til vikariatet.

Nærare opplysningar v/avdelingssjukepleiar Reidun Abotnes, tlf 56 58 98 50/56 58 98 55.

Generelle opplysningar:
Arbeids- og lønnsvilkår i samsvar med lov og avtaleverk. Skriv søknad på kommunen sitt søknadsskjema (papirskjema eller digitalt skjema) som du finn i menyen til høgre på sida. Papirskjema kan du og få ved å ta kontakt med kommunen på tlf. 56 58 74 00.

Søknad vedlagt rettkjende kopiar av vitnemål og attestar vert å senda til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE.

Søknadsfrist: 20.08.2012

Publisert av Anders-Ove Tveit. Sist endra 03.08.2012
  • Utskriftsvenleg versjon
Skjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering