Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Ledige stillingar

Internt utlyste stillingar

Her finn du oversikt over stillingar som er lyste ut internt i Samnanger kommune. 
  

Reglar om bruk av intern utlysing av stillingar finns i i Hovudtariffavtalen, kapittel 1, § 2.3.1 og i Samnanger kommune sine personalvedtekter, pkt. 4.7.2. 

Kven kan søkja på internt utlyste stillingar?
Følgjande tilsette i kommunen har høve til å søkja på internt utlyste stillingar, jf. pkt. 4.7.2 i personalvedtektene:

  • Fast tilsette
  • Mellombels tilsette som har hatt eit samanhengjande tilsetjingstilhøve i Samnanger kommune dei siste 6 månadane før utlysinga. Dette inkluderer også tilsette på 1-årig arbeidsavtale som "ringjevikar, d.v.s. personar som ikkje arbeider fast, men som etter arbeidsavtalen kan tilkallast ved behov.

 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 14.10.2010
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering