Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Ledige stillingar

Lærarstillingar (søkn.frist 22.03.2012)

Frå 01.08.2012 får me ledig eit tal lærarstillingar, både faste og vikariat, på barnetrinnet og ungdomstrinnet.

Spesielt er det ønskjeleg å få søkjarar med fagleg fordjuping  i norsk, spesialpedagogikk,  naturfag, matte, musikk og småskulepedagogikk.  Det kan også bli behov for styrking av kunst/handverk.


Kontaktpersonar:
Ungdomstrinnet – rektor Solvor Aadland, tlf 56 58 99 60
Barnetrinnet –  rektor Kjersti M. Bruvik, tlf 56 58 99 80.

Generelle opplysningar:
Arbeids- og lønsvilkår i samsvar med  gjeldande lov og avtaleverk.  Den som vert tilsett, må leggja fram godkjend politiattest, jfr. Opplæringsl. § 10-9.

Me tek sikte på å avvikla første intervju-/tilsetjingsrunde i veke 15 med eventuelle supplerande tilsetjingar fram mot skulestart.

Skriv søknad på kommunen sitt søknadsskjema (papirskjema eller digitalt skjema) som du finn i menyen til høgre på sida. Papirskjema kan du og få ved å venda deg til kommunen på tlf. 56587400. Søknader som blir skrivne på papirskjema, skal sendast til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE.  Rettkjende kopiar av vitnemål og attestar, må leggjast ved søknaden.


Søknadsfrist:  23.03.2012

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 08.03.2012
  • Utskriftsvenleg versjon
Skjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering