Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Ledige stillingar

Logoped - fast stilling (søknadsfrist 25.03.2011)

For utøvande arbeid  i barnehage, grunnskule og vaksenopplæring, er stilling ledig frå snarast.

Det er ønskjeleg at søkjar har pedagogisk bakgrunn. Stillingsstorleik kan diskuterast. Stillinga vert administrert av pedagogisk tenestekontor

Kontaktperson: ped. kons. Karin H. Steinsland, tlf 56 58 74 21.

Arbeids- og lønsvilkår i samsvar med  gjeldande lov og avtaleverk.  Den som vert tilsett, må leggja fram godkjend politiattest, jfr. Opplæringsl. § 10-9.

Skriv søknad på kommunen sitt søknadsskjema (papirskjema eller digitalt skjema), som du finn i menyen til høgre på sida. Søknader som blir skrivne på papirskjema, skal sendast til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE.  Rettkjende kopiar av vitnemål og attestar må leggjast ved søknaden.


Søknadsfrist:  25.03.2011

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 09.03.2011
  • Utskriftsvenleg versjon
Skjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering